ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ameliyat Sonrası Ağrı Yönetimine İlişkin Hemşirelik Uygulamalarına Karşı Duyulan Hasta Memnuniyetinin Sistematik Derlemesi
(A Systematic Compilation of the Satisfaction Levels of Patients with Nursing Interventions Regarding Post-Operative Pain Management )

Author : SEMRA BÜLBÜLOĞLU  Fatma ETİ ASLAN , Gürkan KAPIKIRAN , Serdar SARITAŞ , Emine KAPLAN SERİN , Hüseyin GÜNEŞ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 10
Page : 28-37
    


Summary

Amaç: Bu sistematik derlemede; ameliyat sonrası ağrıya ilişkin hemşirelik girişimlerinden hastaların memnuniyet düzeylerini incelemek amaçlandı. Yöntemler: 1999-2019 yılları arasında, cerrahi ağrıya ilişkin yapılan hemşirelik uygulamalarından hastaların memnuniyet düzeylerini konu alan çalışmaların yayınlandığı Science Direct, Türk Medline, PubMed, Ovid, ProQuest, Google Akademik and Ulakbim Türk Veri tabanlarından, dahil etme kriterlerine uygun toplam 9 çalışma ile bu sistematik derleme gerçekleştirildi. Metodolojik kalite değerlendirmesi Joanna Briggs Institute’ye ait MAStARi Değerlendirme Aracı Türkçe versiyonu ile yapıldı. Verilerin değerlendirmesinde, çalışmaya özel bir veri formu kullanılmıştır. Bulgular: Sistematik derleme kapsamına alınmış çalışmaların örneklem grubunu ameliyat sonrası dönemdeki hastalar oluşturmaktadır. Çalışmalarda post-operative dönemde hissedilen ağrının ve hastaların memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu saptandı. Tüm çalışmalarda ameliyat sonrası ağrı yönetiminde sıklıkla farmakolojik yöntemlerin kullanıldığı ve hemşireler tarafından özellikle ilaç dışı uygulamaların ağrı yönetiminde yeterince kullanılmadığı belirlendi. Sonuç: Bu sistematik derlemede, son 20 yıldır ameliyat sonrası ağrı yönetimi için yapılan hemşirelik uygulamalarından hasta memnuniyetinin yüksek düzeyde olduğu ve ağrı yönetiminde önerilen non-farmakolojik hemşirelik uygulamalarının yetersiz olduğunu gösteren bilimsel kanıtlara ulaşılmıştır.Keywords
Cerrahi ağrı, hasta memnuniyeti, hemşirelik uygulamaları/yaklaşımları

Abstract

Purpose: In this systematic compilation study, it was aimed to investigate the satisfaction levels of patients with nursing interventions regarding post-operative pain management. Methods: Published studies on the subject between 1999-2019 were searched over the databases of Science Direct, Turkish Medline, PubMed, Ovid, ProQuest, Google Scholar and Ulakbim Turkish Database, and 9 studies which met the inclusion criteria were chosen within the scope of the compilation. The methodological quality of the papers included in the compilation was examined through the Turkish version of Joanna Briggs Institute MAStARi Critical Appraisal Tool. Findings: The sample groups of the studies included in the compilation study consisted of patients in the post-operative period. In the studies, it was determined that the level of pain experienced in the post-operative period and satisfaction levels of the patients were high. It was also identified that in all studies, pharmacological methods were commonly used in the post-operative pain management, and that non-pharmacological practices were not used sufficiently by nurses in pain management. Conclusion: As a result of this systematic compilation, it was concluded that patient satisfaction with nursing interventions in terms of post-operative pain management has been high for the last 20 years, and scientific evidence was obtained which shows that non-pharmacological nursing interventions suggested in pain management have been insufficient.Keywords
Nursing approaches/interventions, patient satisfaction, post-operative pain.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri